Ubezpieczenia Komunikacyjne

 

Odpowiedzialności Cywilnej (OC),
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
Autocasco (AC), Assistance (ASS),
Szyb i Opon

 

Oferujemy szeroko zakrojoną ofertę ubezpieczeń komunikacyjnych, oraz doradztwo w zakresie ich wyboru, aby Państwa pojazd był 100% bezpieczny. Ubezpieczenie AC gwarantuje ochronę na wypadek kradzieży i różnych nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W ramach ubezpieczenia NNW ochroną objęci zostają kierowca i wszyscy pasażerowie pojazdu. Ubezpieczenie ASS to gwarancja pomocy technicznej w trasie, np. na wypadek konieczności holowania pojazdu lub zmiany koła. Istnieje również możliwość dodatkowego ubezpieczenia szyb i opon.

 

Ubezpieczenia MAJĄTKOWE

 

Domów, Mieszkań, Domów w budowie,
Ruchomości domowych, Garaży, Ogrodzeń,
Odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
Budowli małej architektury

 

Aby Państwa nieruchomość – dom, mieszkanie wraz z wyposażeniem były naprawdę bezpieczne, oferujemy możliwość wykupienia ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej oraz od innych zdarzeń losowych. Podobnie, od kradzieży lub włamania w celu rabunkowym. Ważnym ubezpieczeniem majątkowym jest OC w życiu prywatnym, czyli odpowiedzialność cywilna właściciela ubezpieczonej posesji/lokalizacji. W ramach tego OC, towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa koszty szkód poniesionych na terenie miejsca ubezpieczenia przez osoby trzecie. Z tego tytułu otrzyma również finansową rekompensatę sąsiad z bloku, któremu np. zalejemy sufit. Ubezpieczenie majątkowe to także szansa objęcia ochroną naszych garaży, ogrodzeń, altanek, budowli małej architektury oraz elementów ich zabezpieczenia (siłowniki do bram, urządzenia monitorujące itp.).

 

Ubezpieczenia FIRMOWE majątkowe, ubezpieczenia GRUPOWE życiowe

 

Mienia firmowego, Środków obrotowych firmy,
Odpowiedzialności Cywilnej Pracodawcy,
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
Pracowników

 

Każdy odpowiedzialny przedsiębiorca uświadamia sobie dzisiaj konieczność ubezpieczenia swojej firmy. Dla tej części Klientów mamy bardzo atrakcyjne warunki ofertowe. Poza możliwością ubezpieczenia mienia firmowego, środków obrotowych, sprzętów i maszyn oraz budynków, w których się znajdują, dzisiejszy pracodawca może, w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej uzyskać ochronę od ewentualnych roszczeń klientów oraz na wypadek nieprzewidzianych sytuacji w trakcie wykonywania przyjętego zlecenia. Istnieje także możliwość ubezpieczenia pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Ubezpieczenia TURYSTYCZNE

 

Kosztów leczenia w kraju i za granicą,
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
Odpowiedzialności Cywilnej,
Bagażu

 

Wszystkim Państwu, chcącym spokojnie spędzić wczasy, weekend na nartach, rodzinną wycieczkę, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują możliwość wykupienia ochrony na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ochrona ubezpieczenia obejmuje wówczas następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego. Dodatkową propozycją jest ubezpieczenie bagażu podróżnego, podręcznego sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim, atrakcyjne zwłaszcza wtedy, gdy podróżują Państwo z dziećmi.

 

Ubezpieczenia SPORTOWE

 

Kosztów Leczenia,
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
w ramach zawodów, treningów i na co dzień,
Odpowiedzialności Cywilnej

 

Prawdziwym entuzjastom sportów – zwłaszcza ekstremalnych, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują polisy chroniące od następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce, oraz za granicą. Ochronę można poszerzyć o koszty leczenia, a także odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie uprawiania sportu. Ubezpieczenie można zawrzeć na czas zawodów, treningów lub w pełnym wymiarze godzinowym.